Комплекс от упражнения в домашни условия предлагат студентите и преподавателите от специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет. Те предприеха инициативата „Бъдете здрави и останете физически активни!“, а целта им е хората да се предпазят от обездвижване в периода, в който трябва да ограничат излизането навън. Препоръката на студентите и преподавателите е гимнастиката да се прави сутрин и след предварително проветряване на помещението.
Информация за упражненията има на сайта на университета, катедра „Обществено здраве и социални дейности“.