Под контрола на преподаватели бъдещи медицински сестри и акушерки, които се обучават в Русенския университет, ще консултират, обучават и дават професионални съвети на пациенти и техните близки. Студентите ще предлагат своята подкрепа и помощ на русенци по график от домовете и личните си телефони.
Бъдещите сестри ще разясняват на пациенти с хронични заболявания как правилно да си мерят кръвното, да работят с глюкомер, да дозират инсулин, както и какви хигиенни грижи да прилагат за болни, които не могат да се обслужват сами. Студентите предлагат и консултации, свързани с коронавируса, като ще дават указания за правилно измерване на температура, носене на маски и правила за хигиенно измиване на ръцете и дезинфекция.
Бъдещите акушерки пък могат да помогнат на бременните и родилките с професионални съвети и здравна информация за изследвания, отглеждане на новородено, кърмене, хигиена, имунизации и други важни въпроси. Преподавателите ще бъдат на разположение на студентите всеки ден от 9 до 21 часа, като има изготвен график с телефони, който е качен в сайта на университета.