Русенският университет започна от вчера печат на 3D принтер на компоненти за прототип на обдишващи апарати с отворен код. Това е поредна инициатива на висшето училище в помощ на медиците след отпечатването отново на 3D принтер на предпазни шлемове. Прототипът на първия обдишващ апарат е направен от група инженери, които търсят подкрепа с идеи и коментари чрез фейсбук страницата си OpenSourceventilatorBG. На помощ им се притичват колеги от катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет. Отпечатването на новите елементи отнема около 30 часа работа на 3-4 3D принтера.