Ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев прибави десета почетна титла от задгранични висши учебни заведения в биографията си. От вчера той е доктор хонорис кауза на държавния университет „Касим Тинистанов“ в Киргистан. Титлата е присъдена за приноса на русенския ректор за укрепване и разширяване на сътрудничеството между двата университета. Киргизкият ВУЗ е партньор по координирания от РУ евроазийски проект за модернизиране на системата на висшето образование на страните от Централна Азия чрез нови образователни технологии.