Общинските съветници ще сядат през един ред и през три места в трите сектора на Пленарна зала по време на сесията днес. Заседанието ще бъде при закрити врата, на него няма да присъстват граждани и медии. При влизането на общинските съветници в залата също ще има контрол, за да не се получават струпвания, като на всеки ще бъде дадена и маска. Това съобщи председателят на общинския съвет Иво Пазарджиев, който няма да присъства и да ръководи днешното заседание, тъй като, както „Утро“ писа, след завръщането си от Австрия реши сам да се постави под карантина. Сесията ще води един от заместниците му - Пламен Рашев. Голяма част от служителите на общинска администрация също няма да участват в сесията, а при нужда ще бъдат викани да докладват по дадена точка или да предоставят допълнителни разяснения. В залата ще бъдат кметът Пенчо Милков, заместниците му, главният финансист и главният архитект. 
В Пленарна зала няма система за гласуване, затова ще се наложи точките да се гласуват с вдигане на ръка, а имената да се изчитат. Има и предложения за решения, за които пък е необходимо поименно гласуване. Очаква се окончателният дневен ред да бъде гласуван в началото на заседанието, като част от предложенията ще бъдат оттеглени и ще се разглеждат само най-належащите, свързани с определени срокове.