Забранява се достъпът на външни лица до работните помещения на РИОСВ, включително и в деловодството, прекратява се даването на консултации в сградата. Комуникацията с граждани да става по телефон или електронна поща, а между самите служители - по вътрешна мрежа и телефона. Спират се и оперативките. Това гласи заповед на директора на екоинспекцията Любомир Атанасов за намаляване на риска от коронавирус. Наредил е служебните мобилни телефони на служителите да са винаги в тях. Единствено е направено изключение за гишето за административно обслужване на граждани, където се подават и получават документи.