Фрапираща е разликата в броя на обновените тротоари с асфалт и тези, които са с плочки, става ясно от изготвената справка за „Утро“ от зам.-кмета Магдалина Илиева. Ремонтираните улици с тротоарни плочи са едва седем, докато тротоарните настилки от асфалтобетон са 82. Има и 6 улици, които са едновременно с тротоарни плочи и с настилки от асфалтобетон.   

Още при изготвянето на списъка с около 140 улици и тротоари, които да се ремонтират с изтегления от общината заем от 10 милиона лева, стана ясно, че асфалтовото покритие за тротоарите е предпочитано. Типът на настилката беше съобразен с местоположението на улицата и тротоарната мрежа и архитектурната среда, в която попадат. В зависмост от състоянието на обследваните участъци бяха определени два варианта за възстановяване на тротоарната настилка - с бетонни плочи и асфалт. 
Както вече е ясно, проектът за ремонт на улиците и тротоарите е спрян заради предстоящата подмяна на ВиК мрежата, тъй като по двата проекта има конфликтни точки с улиците, предвидени за ремонт. В тази връзка поискахме информация колко от предвидените за ремонт улици и тротоари са изпълнени и колко остават за довършване. 
Улици от 9 района попадат в пакета с първостепенна и второстепенна улична мрежа, които са разпределени равномерно във всеки квартал. Общият брой на улиците по проекта е 138, като по 101 са изпълнени ремонти, каза Илиева. Напълно приключено е обновяването на настилките в „Дружба“ 3“, където са ремонтирани 6 улици. В „Дружба“ 1 и 2 от 15 предвидени за ремонт са обновени 12, а в „Чародейка“ от 8 по проект са изпълнени 7 улици. Една улица остава за ремонт и в „Родина“, където бяха заложени общо 11. В „Здравец“ по проект има 19 улици, като са изпълнени ремонти по 16. В района на „Възраждане“ и „Ялта“ ремонтите са на най-заден етап, като там има заложени 24 улици, а са ремонтирани само 9. В заключеното пространство между „Фердинанд“-“Придунавски“-“Майор Атанас Узунов“ и „Съединение“ по проект има 12 улици, като са изпълнени 9. 23 са предвидените за обновяване улици в района на „Цар Освободител“-“Скобелев“-“Придунавски“ и „Фердинанд“, като са изпълнени 16. Толкова са ремонтираните улици и в пространството между „Цар Освободител“-“Стефан Стамболов“ и „Скобелев“, за което има заложени общо 20. 
Зам.-кметът уточни, че по някои от улиците са извършени само ремонти на тротоарните настилки, като допълни, че асфалтобетоновите настилки по уличното платно не са рехабилитирани поради инвестиционните намерения на „ВиК“. 
По груби изчисления е изчерпан ресурс от около 8 милиона лева. Към настоящия момент обаче няма как да бъде определен обемът, респективно финансовите средства, необходими за ремонтите по засегнатите улици, тъй като липсва конкретика в обхвата и обема на работите, предвидени в проекта на „ВиК“, каза Илиева. Тя отбеляза, че ремонтът на останалите улици ще се осъществи след приключване на строителните дейности от страна на водното дружество. 
Както „Утро“ писа, в сайта на общината са качени карта и списък с всички улици, предвидени за ремонт от ВиК, за да се информират гражданите.