Българската петролна и газова асоциация следи внимателно разпространението на вируса COVID-19 на територията на страната, заявяват от БПГА и отправят важни препоръки към компаниите-членки и клиентите си за ограничаване на разпространението на коронавируса.

БПГА отправя препоръка за регулярна дезинфекция, на всеки 30 минути, на контактните зони – касови плотове, дръжки на врати, монетници, дръжки на чешми, устройства, както и да се почиства с препарати с високо спиртно съдържание.

Друга препоръка е да се ограничи използването на прибори, чаши и чинии за многократна употреба, както и да се премахване или ограничи употребата на „острови“ за вода, диспенсъри за самообслужване в режим на свободен достъп.

Абсолютно задължително е спазване на висока лична хигиена от служителите, а при възможност и снабдяване на обектите с лични предпазни средства – ръкавици и маски за служителите.

Препоръчва се също поставяне, на подходящи места спрямо вида на бензиностанцията, на дезинфектанти с цел улесняване достъпа на клиентите до превантивни средства.

БПГА препоръчва още служителите в бензиностанции да съветват клиентите за заплащат чрез банковите си карти, а не в кеш.

Отправят се препоръки за спазване на дистанция, снабдяване с безконтактни термометри, а ако служител е пътувал наскоро в страна, в която има разпространение на вируса, следва да информира незабавно съответния управител на обект по телефона/електронната поща.

При здравословни неразположения – повишена температура, респираторни проблеми и затруднение с дишането, служителите следва незабавно да информират управителите на обектите.

При ескалация управителите да следят обстановката в градовете по местоположение на обектите и при нужда да информират доставчиците си. Ако клиент се чувства неразположен, да останат извън затворените помещения на обектите – каси, магазин, кафене.

БПГА се ангажира да поддържа постоянен контакт с компетентните държавни органи с оглед координиране на усилията за борба с COVID-19 и като се има предвид важността на обектите за националната сигурност. При усложняване на епидемиологичната обстановка БПГА има готовност да препоръча нов пакет с по-строги мерки.