Малко над 1.5 млрд. евро се предвиждат за родния бизнес през следващия програмен период по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Средствата ще могат да се разходват по две специфични цели, които са свързани със засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и съответно за насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парниковите газове. Това стана ясно от проведеното днес заседание на постоянната областна комисия по индустрия и нови технологии, което беше водено от заместник областния управител Свилен Иванов.
Към момента отворените процедури са две. Едната от тях е изцяло насочена към внедряването на иновации в съществуващите предприятия, посредством комерсиализацията на нови продукти и услуги. Всяко предприятие, което има минимум три приключени финансови години, считано от 2018-та назад може да кандидатства. Минималният размер на помощта е 100 000 лв.,  а максималният достига до 1 000 000 лв. за големите предприятия, 750 000 лв. за средните и 500 000 лв. за микро и малки фирми. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 30 април.
Другата отворена процедура цели развитието на регионални иновационни центрове. Допустимите кандидати тук са сдружения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти. финансовата помощ варира между 1,5 млн. лв. и 7,5 млн. лв.
Към момента на територията на областта се изпълняват 25 проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.