Насрочените съдебни заседания в Окръжния съд няма да се разглеждат. Изключение правят само належащите за решаване дела, които по закон не търпят отлагане, а по тях могат да се явяват само страните, тъй като достъпът до залите е ограничен. Това гласи заповед на изпълняващия функциите председател на съда Анета Георгиева, издадена във връзка с препоръките на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В понеделник кадровиците изразиха становище делата в страната да бъдат отложени за срок до един месец с цел избягване на разпространението на коронавируса. 
В синхрон с тяхната препоръка, Окръжният съд съобщи, че дела от 11 март включително няма да се разглеждат, а мярката е за срок до един месец. Още в понеделник вечерта е започнало интензивното уведомяване на страните по делата, че заседанията няма да се състоят и предстои насрочването им за нови дати. До съдебна зала ще стигат само процеси за задържане, издръжка, осиновяване и домашно насилие или такива по преценка на ръководителите на съда и прокуратурата. Отменено бе и провеждането на общо събрание на съдиите на 20 март, по време на което се предвиждаше да се приеме докладът за дейността на съда през изтеклата 2019 година. 
Превантивните мерки обаче не важат за Районния съд, макар и да се помещава в същата сграда, където е и Окръжният съд. Вчера на районно ниво дела се гледаха, а преценката дали процесите да се отлагат заради риска от зараза, или не, бе предоставена на всеки от съдиите. Заповед на председателя на Районния съд Пламен Ченджиев гласи, че се въвежда ограничителен режим за гражданите, като се забранява достъпът им до съдебните зали, освен ако не са призовани по конкретно дело. Преустановява се и приемът с граждани до второ нареждани. Препоръката е в срок до 11 април съдиите да не глобяват неявилите се свидетели, нито да постановяват принудително довеждане. След като се запознаха със заповедта, част от съдиите започнаха поетапно да отлагат делата и времето ще покаже дали ще са единодушни в решенията си, или някой от тях ще прецени, че мярката е крайна и няма пречка да заседава.