Срокът, в който русенци могат да сменят старите си печки на твърдо гориво с нови отоплителни уреди, изтича на 16 март. Документите за кандидатстване за безплатни нови щадящи околната среда уреди могат да се подават всеки работен ден в сградата на общината на улица „Олимпи Панов“ 6, между 15.30 и 19.30 часа в стая 13 на втория етаж.
Проектът по програма „Лайф“ предвижда в Русе да се подменят отоплителните уреди на 1468 домакинства. 80 домакинства ще бъдат обхванати в пилотната фаза, по време на която ще се приложи за първи път разработеният подход за подмяна на отоплителните уреди.
Именно за първата фаза остава срок от още една седмица, през която желаещите граждани могат да се възползват и да подадат заявления за безплатни нови отоплителни уреди. Смяната ще е поетапна, като за основната фаза на проекта са планирани останалите 1388 домакинства. Русенци могат да получат допълнителна информация от местния информационен център на проекта на тел.: 082/506 793.