Мисията „Архитект“ накара ученици от 4 паралелки в началния курс в основно училище „Любен Каравелов“ да потърсят необичайни решения за задачите, които им се поставят. С това започна включването на децата от русенското училище в иновативната програма „Дизайн шампиони“ по проекта „Red Paper Plane“. Главното в него е методът „дизайн мислене“, който с помощта на своите учителкии Илка Тотева, Стела Костадинова, Евгения Стойчева и Снежана Иванова води децата до интересни варианти. Методиката е базирана на нова концепция за учене чрез предизвикателства, преживявания и игра под формата на различни мисии, по време на които русенчетата се учат и на работа в екип.