Читалнята на Държавен архив в Русе също е затворена за посетители, съобщи началникът на русенския ДА Стефка Маринова. Архивите в цялата страна също са потърпевши от мерките, които взема Министерството на здравеопазването, за да не допуска струпване на големи групи хора в затворени пространства. 
Читалнята ще остане затворена за граждани до петък, поясни Стефка Маринова. През това време справки ще се извършват чрез електронните услуги, които предоставя административната интернетстраница на Държавна агенция „Архиви“ - www.archives.government.bg.