Отлагане на съдебните заседания между 12 март и 10 април с един месец, отменяне на всички публични мероприятия и ограничени посещения в сградата. Тези мерки предприе вчера ръководството на Административния съд, след като съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ посъветва съдилищата в страната да отменят заседанията с до един месец с цел ограничаване на разпространението на коронавируса. 
Засега заседанията в Окръжния и Районния съд няма да се отлагат, но тази възможност вероятно ще бъде обсъдена още днес от председателите им. 
Нямаме получен никакъв документ, който да ни послужи за отправна точка за вземане на подобно решение. Едва след като стигне до нас, можем да го коментираме, посочиха за „Утро“ и от Окръжния, и от Районния съд.
В Съдебната палата са предприети мерки за дезинфекция и стриктна хигиена. Правят се и опити служителите в деловодството на Районния съд да се снабдят с предпазни маски, тъй като при тях има голям поток от хора, но засега такива не могат да бъдат открити.
И съдът, и прокуратурата препоръчват гражданите да не посещават Съдебната палата, ако не е належащо. И двете институции апелират хората да извършват справки по дела и преписки по електронен път или по телефона, а жалби, заявления и други документи да бъдат изпращани по пощата. Районният прокурор Яна Илиева издаде заповед за ежедневно и многократно почистване на работните помещения, осигуряване на маски, ръкавици и дезинфектанти за служителите, които работят интензивно с граждани и преустановяване на всички служебни мероприятия и прием на граждани до последващо нареждане. За да се избегне струпване на много хора на едно място, бе отменен и конкурсът за прокурорски помощник, в който неколкочленна комисия трябваше да оцени 45 кандидати.