13,8 милиона лева струва на община Русе липсата на сепарираща инсталация за период от осем години - от 2011 година насам. Както е известно, всяка година общината е длъжна да плаща на екоинспекцията отчисления за депонирането на битови отпадъци, когато няма преработваща инсталация. Тези пари се събират в специална сметка, като сумите се повишават всяка година, и то скокообразно. Това става ясно от отчет на общината за преведените средства към екоинспекцията. 

Санкцията за липсата на сепарираща инсталация през 2011 година е 229 129 лева, през 2012-а тя се увеличава двойно и вече е 556 875 лева, а през 2013 достига 974 473 лева. Сумата се плаща на тон отпадъци, чието депониране се таксува по-скъпо с всяка следваща година. Така през годините отчисленията нарастват със стотици хиляди левове, като през 2016 са над 2,3 млн., през 2017 - близо 2,7 млн, а през 2018 са близо 2,9 млн. Санкцията за липсата на сепарираща инсталация през изтеклата 2019 година е 3,5 млн. лева, когато общините плащаха за депониране на тон битови отпадъци 57 лева. Така разликата между санкцията преди 8 години и сега е над 3,3 млн. лева. 
Още с встъпването си в длъжност кметът Пенчо Милков съобщи, че в бюджета за тази година се отваря дупка от 4,5 млн. лева, като основната причина беше, че на екоинспекцията трябва да се платят 5,9 млн. лева отчисления заради липсата на сепарираща и компостираща инсталация на депото за битови отпадъци. В подобно положение бяха и други общини в страната и това наложи спешни разговори между националното сдружение на общините и екоминистерството. Постигнато беше през следващите три години повишението на отчисленията да става плавно. Според договорката през тази година таксата от 57 лева ще се повиши на 69 лв., а не на 95 лв. на тон, каквото беше първоначалното намерение. През 2021 ще има увеличение от 13 лева и ще стане 82 лева и на третата година с още 13 лв. ще достигне въпросните 95 лв. на тон.   
Проблемът с отчисленията ще бъде решен, когато общината се сдобие с работеща сепарираща и анаеробна инсталация и спре да ги плаща. Този процес обаче е забавен с осем години, през които на екоинспекцията са платени 13,8 млн. лева.  
А иначе тази година се очаква община Русе да преразгледа въпроса с таксата за битови отпадъци, но както обеща кметът, това ще стане след широко обществено обсъждане. Предвижда се през пролетта на обществено обсъждане да бъде поставен и въпросът хората, които карат автомобили с висок евросертификат, хибридни автомобили или дори автомобили с работещи, доказани и инспектирани газови уредби, да плащат по-ниски данъци, за да бъдат мотивирани.