Отговорът на въпроса кой освободи българите зависи от отговора на въпроса кога е освободен българският народ?
Свободен е само този народ, който иска да бъде свободен, независимо от цената на освобождението.
Народ, който оцелява единствено за да работи за поробителя си, не може да бъде свободен народ, а може само да сменя господаря си.
Българският народ заслужи свободата си. Сам!
Българският народ:
* Създаде хиляди училища за своите деца и придоби свободата на образованието си.
* Създаде хиляди читалища, роди писатели и поети, създаде книжовно дружество и придоби свобода на културата си.
* Създаде хиляди църкви и десетки манастири, получи екзархия 1870 г., пребори се за свобода на религията.
* Създаде занаятчийски сдружения и разви търговия, като си осигури икономическа свобода.
* Създаде в рамките на Османската империя тайна вътрешна революционна организация с нареда-конституция, привременно правителство, поща, полиция, структури и подготви предстоящото самостоятелно управление на държавата.
* Организира и проведе въоръжена борба-въстание, от което наред с героизма, жертвите и трагизма най-важният мотив е лозунга “Свобода или смърт“, с който окончателно разчупи робските окови на съзнанието.
Народ, който е избрал смъртта пред алтернативата на несвободата, е вече практически свободен.
Всички изброени части от свободата са постигнати не само без помощта на потенциалните ни съюзници - Сърбия, Гърция, Русия и останалите Велики сили, но дори въпреки техните противоположни и антибългарски стратегически интереси на Балканите.
Липсата на самостоятелна държава на гръмко заявилия претенция за свободата си български народ дава основание за появата на кандидати за освободители, каквито в историята винаги има в изобилие... Преговори, конференции, съглашения, война, договори, новообразувана /възстановена след 5 века/ васална държава, възникнала с Берлинския договор от 1 юли 1878 г.
Българският народ категорично доказа готовността си за свобода преди и след като получи самостоятелна държава:
Като участва активно с военни сили, логистична и продоволствена подкрепа във войната срещу Османската империя през 1877-1878 г.
Като извърши Съединението си през 1985 г. въпреки всички.
Като постигна бурно икономическо развитие - чудо за Европа, в края на 19 век.
Като извоюва независимостта си по законен дипломатичен път през 1908 г., независимо от всички.
Като изгради боеспособна армия, която постигна бляскави военни победи срещу всички велики сили в световните  и регионални войни.
Като се обедини с Южна Добруджа по законен дипломатичен път през 1940 г., неочаквано за всички.
Свободата не е еднократен акт - настъпва конкретно събитие и след него един народ получава всички елементи на свободата, изброени по-горе.
Българският народ е свободен и независим от 22.09.1908 г., но този дипломатичен акт е предхождан от дейстия, които го правят възможен и е последван от действия, които категорично го затвърждават.
Отделните елементи на свободата са постигнати поетапно, за което историята сочи точните дати.
Датата 19.02.1878 г. /03.03.1878 г. по Грегорианския календар/ е краят на една поредна война, която има важно значение за десетки държави, включително и за българите, но къде е свободата?
Свободата е друго измерение, за което споменах по-горе.
От 19.02.1878 г. до 01.07.1878 г. България не съществува като васална или каквато и да е държава, не е субект на международната сцена. Българите са в рамките на Османската империя, която е загубила една поредна война и очаква поредния мирен договор за уреждане дипломатическите последици от войната.
Днес искаме ли да бъдем свободни или си търсим освободители? Да или защо?

Адв.Венелин АНГЕЛОВ