Две находки от архива на акад.Михаил Арнаудов представи на семинар в Русенския университет, организиран от катедра „Български eзик, литература и изкуство“ доц.Емил Димитров от БАН.
Един от най-задълбочените изследователи на именития учен от Русе показа мартеници с оригиналните послания от акад.Арнаудов, изпратени до съпругата му Стефка и дъщеря му Златка през 1946 година от Централния софийски затвор. Там литературоведът е пратен с доживотна присъда от т.нар. Народен съд заради участието си като просветен министър в правителството на Иван Багрянов от юни до септември 1944 година. 
С това е свързано и другото откритие на доц.Димитров - въпреки унищожените документи, в личния архив на академика има доказателство, че е лежал в килия 29.
През 1947 г. той е освободен от затвора, а от средата на 50-те години отново му се разрешава да публикува.