Двустранната търговия между Индия и България нараства стабилно, а участници в процесите на бизнес сътрудничество между двете държави са както големи предприятия, така и малки и средни фирми от България. С тези думи Н. Пр. г-жа Пуджа Капур, посланик на Индия в България, откри регионалната бизнес среща „Нови бизнес възможности между България и Индия в регион Русе“, която се проведе на 28 февруари в крайдунавския град. „Не е задължително да си голям, за да оперираш на територията на голяма държава – малките и средни предприятия също се справят много добре“, допълни г-жа Пуджа Капур.

 

По време на срещата, организирана от Индийско-българска бизнес камара със съдействието на Индийското посолство в България, бяха обсъдени възможностите за бизнес партньорство и сътрудничество между България и Индия. На събитието присъстваха Н. Пр. г-жа Пуджа Капур, посланик на Индия в България, г-жа Златомира Стефанова, заместник-кмет на Русе по "Икономика, инвестиции и собственост", г-н Калин Радев, председател на борда на Индийско-българска бизнес камара, както и представители на местната власт, бизнеса в града и регионални медии.

По думите на г-жа Пуджа Капур отраслите с най-голям потенциал за бизнес партньорство между двете държави са информационните и комуникационни технологии, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, биотехнологиите и химическата промишленост, като вече има редица примери за успешно реализирани българо-индийски проекти от различни бизнес сектори.

„Наблюдаваме все по-голямо внимание от страна на индийските инвеститори към България. Страната ни се позиционира и като врата към Европа, осигурявайки много по-лесен достъп до останалите европейски държави“, коментира г-н Калин Радев. Той сподели още, че редица български компании се насочват към развиване на бизнес в Индия, тъй като пазарът в азиатската държава е огромен, потреблението расте изключително бързо и всеки продукт или услуга, които отговарят на спецификите на страната, има огромен потенциал.

В рамките на събитието бяха представени условията и програмите, които дават възможност на местния бизнес да създаде дългосрочно сътрудничество с водещи индийски компании, и бяха посочени икономическите ползи от реализирането на устойчиви бизнес партньорства между България и Индия. „Значимостта на реализирането на инвестиционни проекти и създаването на успешни бизнес инициативи е много голяма, а отношенията между Индия и България се развиват в много добра посока благодарение на сериозните усилия от страна на посолствата на двете страни, както и на Индийско-българска бизнес камара“, подчерта Калин Радев.

Привличането на служители от чужбина и стартирането на бизнес инициативи между двете държави бяха сред основните теми, обсъждани по време на срещата. В тази връзка бяха представени и основните специфики на бизнеса в региона.

Заключителната дискусия на срещата постави акцент върху важни за местните компании въпроси, свързани с практическото реализиране на бизнес партньорство между България и Индия, както и с възможностите за разгръщане на потенциала на българските компании и осъществяване на сътрудничество с Индия във всички сфери на бизнеса.

Непосредствено след събитието се състоя среща на г-жа Пуджа Капур с кмета на град Русе г-н Пенчо Милков, на която бяха обсъдени възможностите за интензивни връзки между регион Русе и азиатската държава в областта на науката, високите технологии, културата и туризма.