Докторантката инж.Селен Исмаил беше отличена със специалната награда на проф. Иван Шопов за изявен млад учен в областта на полимерите в националния конкурс на Съюза на химиците. Тържественото връчване на отличията беше в сряда, а младата русенка получи наградата си лично от проф. Шопов. Всъщност специалната награда, с която беше удостоена докторантката от Химикотехнологичния и металургичен университет, се връчва за първа година. В момента Селен е докторант в специалност „Полимерно инженерство“. През 2019 русенката беше наградена със сертификат за най-добър постер в Десетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, организирана от Института по полимери към Българската академия на науките.