Служители на „Олео Протеин“, фирма от групата на „Булмаркет ДМ“, решиха да подпомогнат майките от Клуб „Смело сърце“, като закупиха от тях мартеници. Всяка година жените от сдружението ръчно изработват символите за здраве и берекет. Средствата, събрани от продажбата им, ще се използват през лятото за организиран отдих на децата с увреждания. 
Тази година работниците от „Олео Протеин“ решиха и те да се включат в кампанията на майките, като откупиха 100 мартеници, с които се закичиха на 1 март.
Изграденият към Сдружение „Смело сърце“ Клуб на майки на деца с увреждания търси по-ефективни начини да социализира малчуганите към обществото. Клубът е отворен за всякакви инициативи, които биха били полезни за развитието на подрастващите със специални нужди.