Възможностите за финансиране на зелени проекти от държавната агенция „Иновации Норвегия“ ще бъдат представени в Русе на 17 март. Бюджетът по тазгодишната програма е 10.061 млн. евро, с които ще бъдат финансирани фирмени проекти в подкрепа на устойчивото бизнес развитие. Крайният срок за кандидатстване е 4 юни 2020 г.
Минималният размер на безвъзмездната помощ (грант) е 200 хил. евро, а максималният - 1 млн. евро. Сумата може да варира между 10% и 70% в зависимост от големината на предприятието, както и от региона, в който оперира.
Програмата ще финансира дейности, свързани с разработване и внедряване на иновативни „зелени технологии“ (трябва да бъдат нови за предприятието), „зелени стоки и услуги“, „зелени производствени процеси“. Всички проекти трябва пряко да допринасят за годишен ръст на оборота и на нетната оперативна печалба на компанията и да имат принос и за намаление на поне един от показателите за околната среда: вредни емисии, потребление на енергия, разход на гориво и др.
Информационният ден в Русе е насрочен за 17 март, като допълнително ще бъдат уточнени начален час и място на провеждане, поясняват организаторите.