С още 5% надолу е свалена цената на отдавна затворения завод „Дунавска коприна“, става ясно от обявление на синдика Веселин Банков. Поредният търг за непродаваемите близо десет години имоти - терен от 43 декара и 39 сгради в него, е насрочен за 18 март. Новата цена е 6 194 433,20 лева с около 300 хил. лева по-малко, отколкото на предишния търг през ноември миналата година. И все пак доста по-висока от най-ниската стойност, искана преди години.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност от 2008 г. и оттогава активите й са на тезгяха, но държавата, която е основният кредитор, изглежда никак не бърза да ги продаде. И вече години наред се върти един и същ сценарий - цената на непродаваемия имот се намалява, докато дойде новият момент за оценка на активите, и тогава пак скача нагоре. След което процесът започва отначало.
Последният куриозен случай бе миналата година, когато след преоценка цената хвръкна от 5,64 на 8,15 млн. лева. Тъй като и за 5,64 млн. лева нямаше оферти, едва ли някой очаква такива да се появят и сега. Но чиновниците си следват формалните процедури, докато сградите продължават да се амортизират и рушат, така че да се превърнат от актив в пасив, който трябва да бъде разрушен, защото вече е опасен. Имаме си и русенски пример в това отношение - руините на някогашния „Локомотивен и вагонен завод“.