Грипът започва внезапно, коронавирусът - стъпалообразно. 

При грипа има остро начало - втрисане, температура, главоболие, болки в мускулите и чак на втория - третия ден се появява кашлица. Той не навлиза в кръвта и атакува горните етажи на дихателния тракт. При коронавируса няма внезапно начало, има три особености - стъпалообразно засилване на кашлица, стъпалообразно покачване на температурата, елементи на проблеми с дишането, тъй като атакува дълбоко дихателните пътища и алвеолите. 

Това обясни акад. Ангел Гълъбов по БНТ. Според него бумът на коронавирус в Италия се дължи на това, че той е навлизал повече от месец в страната без симптомни инфекции и по тази причина, още не е открит нулевият пациент.

При съмнение за коронавирус пациентът в никакъв случай не бива да посещава семейния си лекар в лечебно заведение, нито да се движи с масовия градски транспорт или да търси медикаменти в аптеката. Затова призова д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар. 

Ако има съмнения, пациентът трябва да се обади на своя лекар и след това той ще бъде извозен с линейка по специален начин, за да се направят изследвания за коронавирус. Трябва да имаме високо гражданско съзнание и да действаме без паника, допълни д-р Николова.