Тонове боклуци, равняващи се близо на половината събрани отпадъци в цялата страна в кампанията „Да изчистим България заедно“ през изминалата година, бяха извозени от поредното нерегламентирано сметище - това под Сарайския мост. За него сигнализираха граждани в средата на месеца, а от общината се заеха с разчистването на терена. Равносметката показва, че оттам са извозени 1361 тона отпадъци, за сравнение в националната акция бяха събрани 3370 тона. Цифрата е рекордна, като се има предвид и статистиката за Русенска област от най-голямата еднодневна инициатива - през 2017 бяха събрани над 170 тона боклуци, през 2018 над 114.  
Почистването на затрупания с огромни купчини строителни и промишлени отпадъци терен и привеждането му в адекватен вид отне седем дни на екипи на общинските предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“. Извозването на отпадъците е станало с три курса на камиони на предприятията. Не е ясно колко струва на общината поредното разчистване на нерегламентираното сметище, но е известно, че годишно общината плаща 250 000 лева за премахването на незаконните сметища. 
От общината отново призовават русенци, ако станат свидетели на недобросъвестни граждани, които си хвърлят отпадъците на нерегламентирани места, да подават сигнали на тел. 112, в общинския отдел „Екология“ или на имейла на администрацията.