23 882 са децата на възраст от 5 до 16 години в Русенска област, които задължително тряблва да посещават училище и детска градина. 4715 от тях обаче не го правят. Това сочат статистическите данни, които неотдавна Боряна Петкова, началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионалното управление на образованието, представи на поредната областна работна среща по така наречения „механизъм за обхват и връщане на децата в училище“.
Боряна Петкова представи актуалните факти, които са резултат от работата на сформираните от РУО екипи с педагози, които обхождат адреси на деца, за да установят причините, поради които те не посещават занятията в училищата и детските градини. А дейността на екипите е много сериозна - те са 
посетили повече от 4000 адреса на момичета и момчета, които липсват от класните стаи
В резултат на това - след разговори с близки, родственици на децата, със съседи на техните семейства става ясно, че една огромна част от липсващите всъщност се намират в чужбина. Това са 3094 момичета и момчета от всичките в Русенска област, за които посещаването на училище е задължително по закон. 
Така става ясно, че тези, които се водят „необхванати“, са всъщност „само“ 1621, обясни Боряна Петкова. За някои от тях е ясно, че по една или друга причина родителите не ги пускат на градина или на школо. Но за 483 нямахме никаква информация, обясни Петкова. Тогава на помощ на образователното управление идват служителите на МВР, които помагат с информация за тези деца. А това вече дава нови възможности за нови посещения и нови действия на екипите, за да се опитат да приобщят тези момичета и момчета към задължителното за тях образоване. 
Приоритет за работата по механизма за връщането на децата в училище за януари, февруари и март тази година е 
обхватът на децата, които са на 5, 6 и 7 години
обясни Боряна Петкова. Впрочем, децата на тази възраст са 237 от всичките 483, за които не е имало никакви данни след раждането им. Така че основните акценти в работата на нашите екипи в момента падат именно върху издирването и работата точно с тези деца и най-вече с техните родители, обясни Петкова. 
Към 20 февруари вече са били открити и посетени преобладаващата част от тези деца. Така че в момента за просветното управление загадка къде се намират остава само за 2 процента от подлежащите на обхват в детските градини и в първи клас. От РУО се надяват до първите дни на месец март вече да имат изяснен статус за всички такива момичета и момчета. Работата с тези най-малки
бъдещи ученици и реални първокласници 
е особено важна, тъй като точно те са тези, които трябва да бъдат приобщени от най-ранна възраст, убедени са в РУО. 
На работната среща, организирана от областната управа, бе представена и детайлна справка за броя деца, за които няма налична информация и които тепърва предстои да бъдат издирвани и да се работи с тях и техните родители. 
В община Борово само 3 деца са с неизяснен статус, а за 4 няма информация, в Две могили за 1 дете няма информация, а 3 деца са отпаднали от училище. Във Ветово две са децата, за които информация липсва. В общините Иваново и Ценово няма деца, за които да не се знае къде са. В община Сливо поле едно дете е с неизяснен статус, а 6 деца не са записани на детска градина. При това точно техните семейства са били посещавани поне по три пъти от нашите екипи, обясни Боряна Петкова. И разказа, че всеки път, когато екипите влизат в дома на такова семейство, разговорът обикновено накрая завършва с уверението на родителите, че 
„още утре ще запишат детето на градина“
Нито на следващия ден, нито след това обаче хлапето не се появява в подготвителната група. Този проблем наистина е сериозен - става дума за 6-годишни деца, които след година вече трябва да тръгнат в първи клас, каза Петкова. И увери, че колкото и обезкуражаващо да е поведението на подобни родители, това няма да откаже просветните работници да продължат да работят в тази посока. 
Както и следва да се очаква, в Русе проблемът с „липсващите“ деца е най-сериозен. В община Русе, която е и най-многобройна по население в областта, най-много са и децата, за които няма информация къде се намират и по каква причина не посещават нито градина, нито училище. Бройката тук е 432. 
Като обобщение Боряна Петкова посочи, че в резултат на изключително добросъвестната работа на екипите остават не повече от 100 деца в цялата област, за които трябва да се въведе информация. Тя е убедена, че благодарение на упорития труд на членовете на екипите и на доброто сътрудничество с представителите на МВР белите полета на картата с адреси и имена на малки жители на областта ще бъдат попълнени максимално. 
Освен издирването на децата пред РУО стои и друг проблем. Той е свързан с децата и тийнейджърите, които са ходили на училище, но след това по някакви причини отпадат. 
Отпадналите от училище в Русенска област са 62
При това в случая не говорим за тези, които навършват 16 години - след тази възраст образованието вече не е задължително по закон - и буквално на следващия ден спират да ходят на училище, обясняват от РУО. 
Проблем е и бройката на незаписаните в училище. Те са 59 в цялата област. И по-печалното е, че цели 43 от тях всъщност са деца в задължителната предучилищна възраст. Там срещаме и най-големите трудности, обяснява Боряна Петкова. „Нашите колеги многократно посещават семействата, разговарят с родителите, убеждават ги, в повечето случаи получават обещания и след това картината си остава без промяна. Започваме да се обръщаме за помощ и съдействие към кметовете на съответните населени места, разчитаме, че те ще намерят начин да помогнат тези малки деца да престъпят прага на детската градина и на училището“, надява се Боряна Петкова. Притеснителното е, че всъщност 
родителите и семействата не представят никакви основателни причини
за да откажат да запишат децата си в задължителните предучилищни групи. Дали пък причината не е най-вече в това, че самите родители вече са от поколението, за което необходимостта от образованост и дори от елементарно ограмотяване отдавна вече не е ценност? Защото всъщност това, което Министерството на образованието и науката поде преди две години - да върне децата в училище, е една несъмнено необходима, но вече много, много забавила се мярка - тъй като една грамадна част никога не стъпвали на училище индивиди от доста време насам отглеждат собствените си деца... И, разбира се, го правят в съответствие със собствените си нагласи и критерии - а в тях едва ли влизат понятия като грамотност, познание, наука, морал, добродетели... 
Колкото и задачата за издирване и на последните стотина не посещаващи занятия деца да изглежда обречена, от Регионалното управление на образованието очевидно не се отказват и нямат намерение да свиват знамената. Защото може би на тях най-вече им е ясно колко е важно социалното включване от най-ранна възраст и как съзнателното и несъзнателното изключване води до маргинализиране и до всички последващи беди, от които българското общество вече страда.