Проектите на три общини в Русенска област имаха късмет да получат финансиране по програма „Красива България“. Обекти в Две могили, Бяла и Иваново са сред 58-те проектни предложения, които бяха одобрени от Управителния съвет на програмата за финансиране и реализация през тази година, като общо трите ще получат 189 966 лева. Това съобщиха за „Утро“ от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. 
Всъщност в кампанията за 2020 г. по проекта кандидатстваха четири русенски общини, но „Красива България“ подмина Ценово. Проектното предложение на общината за ремонт на детската градина в Долна Студена беше допуснато, но не беше сред одобрените, тъй като поради пропуски и грешки в документацията е получило по-ниска оценка и е по-назад в класирането, обясниха от социалното ведомство. 
След като проектното предложение на община Две могили извади късмет, предстои да се направи основен ремонт на здравния дом и да се промени предназначението на втория етаж в кметството на село Батишница. Това ще струва 165 929 лева, от които 56 383 са от програмата, а останалите 109 546 от общината. 
В Бяла ще се ремонтира детска градина „Пролет“ и ще се въведат мерки за енергийна ефективност. Проектът е за 215 000 лева, като 96 750 лв. идват от програмата, а 118 250 са общинско финансиране. 
Проектът на Иваново предвижда ремонт и модернизация на кметството на Божичен, което ще струва 81 852 лв., от които 36 833 лв. са от програмата, а от общината - 45 019 лв. 
Споразуменията за финансирането на проектите вече са подписани, като предстои общините да проведат обществените поръчки за избор на фирми, които да извършат строителните дейности на обектите.