На близо 2 милиардa и 19 милиона лева годишно възлизат загубите, които спестяванията на българите търпят само от инфлацията. При официалната статистика (инфлацията за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е 4.2%) и средни лихви по депозитите (около 0,57%) получаваме годишна загуба от 3,63% от спестяванията си (към декември 2019 година), изчисляват финансови консултанти.
Влоговете на българите, в категорията между 5 и 50 хил. лв. са на обща стойност 26.12 млрд. лв., или средно 15 хил. лв. Притежателите на такива влогове обикновено са най-активната инвеститорска група по света, но не и у нас.
На фона на губещи депозити у нас, в момента има близо 15 хил. компании по света, които през последните три години увеличават с 25 годишно приходите и печалбите си. Но българинът инвестира едва 2,4% от спестяванията си в такива компании. В Източна Европа този процент е 20% от спестяванията. Най-голяма част от семейния бюджет инвестират в акции и други инвестиции в собствен капитал в Швеция и Финландия. Там този тип инвестиции представляват 40% от активите на домакинствата. Германските семейства са най-консервативните в това отношение измежду 34 други държави и все пак инвестират 11% от активите си в акции и собствен капитал и засилват интереса си през последните години, показват данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.