Дискриминация ли е ако един работодател плаща за една и съща работа, извършвана в Русе и в София съвсем различни заплати? Защото в чл.14, ал.(1) от Закона за защита от дискриминация е записано „Работодателят осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд“. Такъв въпрос зададе читател на „Утро“, посочващ и повода за запитването си - две обяви в сайт за работа на една и съща фирма, за една и съща позиция, към която има еднакви изисквания и аналогични задължения. Само че за мястото в Русе се предлагат 1500 лева нетна заплата, а за това в София - 3000 лева.
Според юристи обаче, да се претендира за дискриминация по такъв въпрос, е безнадеждна работа. В противен случай съдилищата щяха да са заринати с дела срещу чуждестранни работодатели, които масово плащат у нас едни заплати, а в родината си - други. Това че изискванията в обявите за работа са еднакви, съвсем не значи, че и длъжностните характеристики ще са еднакви, съвсем различен може да бъде и приносът към фирмата, който би трябвало да е в основата за определяне на възнагражденията. Освен това липсва и признак, по който е извършена дискриминацията, обясниха прависти.
А ние ще отбележим, че разликата в заплащането между Русе и София е нерадостен за нас факт, но животът в столицата в много отношения е доста по-скъп отколкото в Русе. А предлаганата от въпросната фирма 1500 лева нетна заплата е всъщност двойна на средната в областта.