Във връзка с отправените критики от общински съветници от СДС, относно инвестиционния интерес на чужда компания към закупуване на терена и възстановяване на летище Русе, публикувани на 20.02.2020 г. във вестник „Утро“, желаем да направим няколко важни уточнения.
На първо място ВМРО не обслужва ничия сделка. ВМРО служи и брани единствено и само каузата България, правата и интересите на всички българи, независимо къде се намират. Неправилно е с лека ръка да бъдат хвърляни обвинения за нещо, което е в далечен проект и предстоят още много стъпки до евентуалното възстановяване на едно запустяло летище. При застрашителния регионален дисбаланс и засилващата се демографска криза, да заставаш срещу един реален бъдещ инвеститор за нашия регион е предателство, спрямо русенци. С подобни медийни изяви може да бъде постигнато единствено отблъскване на инвеститора. 
Твърденията на общинските съветници от СДС са изключително преувеличени, неверни и показващи изключителна некомпетентност. Решението на Общински съвет-Русе не е за разпореждане с имота, а за започване на процедура, на базата на която потенциалният инвеститор да подаде документи в Министерството на икономиката за получаване на сертификат за инвеститор клас А. Процедурата е дълга и едва след нея може да се говори за лицензи и други нужни сертификати, касаещи бъдещата дейност по строеж и обслужване на летището и други летателни дейности, като например училище за пилоти.
ВМРО не само че не отрича, но и отбелязва заслугата на народния представител и председател на комисията за регионално развитие Искрен Веселинов, благодарение на когото потенциалният инвеститор прояви интерес към гр. Русе. Положителен е фактът, че народните представители от ВМРО не възприемат работните си посещения в чужбина като екскурзия, а като реална възможност за работа в интерес на региона, от който са избрани. 
Инфраструктурата е от водещо значение за привличането на инвеститори, които да създадат реална и работеща регионална икономика, която да бъде конкурентоспособна на останалите общини в страната. За целта Русе има нужда от комуникативен железопътен, сухопътен и въздушен транспорт, за да се развива. Това е посоката, в която работят представителите на ВМРО и в местната власт, в лицето на областния управител Галин Григоров и председателя на ОбС-Русе Иво Пазарджиев.