Рекордна за последните четири години заетост в Русенско отчита националната статистика. Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Русе продължава да расте и в края на 2018 г. достига 99 хил., нараствайки с хиляда души спрямо година по-рано, показват данните на националната статистика. Работещите мъже са 53,3 хиляди, а жените - 45.7 хиляди. 
Коефициентът на заетост на хората в трудоспособна възраст /15-64 г./ достига 69,6%, при 67,2% година по-рано. По този показател Русе е на девето място в страната. Най-висока мобилизация на работната сила се отчита във Велико Търново, където заети са 78 от всеки 100 души на възраст между 15 и 64 години. 
Данните на НСИ за заетостта са в съзвучие с тези, показващи драстичен спад на безработицата, но донякъде се разминават с тенденцията относно работещите по трудов договор. За заети обаче статистиката брои още самоосигуряващите се лица, самонаетите, работещите работодатели и др., които извършват работа поне по един час на ден, за което получават възнаграждение. В това число влизат и ученици, студенти и др., които се хващат на сезонна работа за по няколко часа на ден. Може да се предположи, че намаляването на редовно наетите по трудов договор се компенсира с повече почасова работа от младежи и пенсионери. 
 Друга част от разликата се дължи на различната методика - наетите се броят по месторабота, а заетите - по местоживеене. Така че числата може би показват увеличен брой работещи от Русенско, които се трудят в други области.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години в област Русе са 96,1 хил., като 51,5 хил. са мъже, а 44,6 хил. - жени. От данните на статистиката излиза, че 2900 работещи са над 65 г., тоест в пенсионна възраст. Тревожен факт за бизнеса, тъй като излизането им от работната сила ще влоши и без това нелекото положение на трудовия пазар.