Все по-голяма става разликата между желанието на продавачите за високи цени и възможностите на купувачите на ниви в община Ветово. В тази ситуация за някои ниви дълго време беше невъзможно сключването на сделка. Основната причина за тези разминавания е високата продажна цена през минали години на някои единични парцели в отделни землища и то в определени местности, където интересът е по-голям. Това показват наблюденията на специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“ върху пазара на земеделски земи във Ветовско през миналата година. 
Другата трайна тенденция е повишаванено на рентите, което е най-ясно изразено за землището на Писанец. Тук наемите вече достигат до 70 лв./дка, т.е. средно 10 лв./дка повече от предходната година. Логично и цената на нивите в Писанец остава най-високата в общината. През 2019 г. сделките са сключвани в широкия интервал между 1200 и 1500 лв./дка, в зависимост от големината и договорните отношения, сключени за съответните парцели. 
Подобна е и картината в общинския център Ветово, където за пръв път се отчита повишение на рентата. Въпреки това средната й стойност остава не по-висока от 60 лв./дка, а цената на земята - около 1300 лв./дка. Това е и средната стойност на земеделската земя в цялата община през 2019 г. 
Най-голямо предлагане на ниви се наблюдава в землището на село Кривня, където и продажбите са в най-голям обем. Там са сключени и някои по-големи блокови сделки между отделни арендатори и инвеститори на ниво 1300 лв./дка. Повечето единични покупки в землището обаче бяха при 1200 лв./дка.
Леко повишение отбеляза цената на земята в Глоджево до средна стойност около 1350 лв./дка, като тук голямата конкуренция между местни земеделски производители доведе и до леки промени в наемните отношения. В землищата на Сеново и Смирненски нивите се търгуваха съвсем малко по-ниско от общите нива за региона, но и тук в определени местности се реализираха по-интересни сделки при по-високи цени, коментират от „Русе ленд“. 
Прогнозите за 2020 г. за Община Ветово са свързани със запазване на големия интерес у купувачите - предимно местни арендатори, но и различни по-малки или по-крупни инвеститори, което обуславя и очакванията за лек ръст в цените на земеделската земя.