14 лави кърмаци са извадени от Дунав при съвместна проверка на инспектори на отдел „Рибарство и контрол - Централен Дунав“ и служители на РДГП - Русе. Незаконните уреди, собственост на неизвестни бракониери, са открити при речен километър 551.
В 14-те лави кърмаци е открита уловена риба от вида руска есетра с тегло около 4 кг. Рибата е била мъртва и е предадена за изследване от РИОСВ-Велико Търново.