Девет преподаватели в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ направиха показно пред своите ученици как с чувство и с усет за историчност може да се почете една важна и страшна дата от българското минало. 
В деня, в който преди 147 години е обесен един от най-светлите герои в родната история - Васил Левски, учители по география, българска литература, английски, немски, информационни технологии, философия, руски и по специалните предмети излязоха на сцената пред препълнилите аулата ученици. Облечени със строги черни костюми и с трикольорни шалчета, преподавателите изглеждаха като специално подбрана артистична трупа. Така и звучеше тяхното изпълнение - емоционално, прочувствено, с подобаващо сдържан патос - баладичната поема на Иван Вазов „Левски“ от „Епопея на забравените“. 
Много ми се искаше да покажем на учениците, че това, което изискваме от тях, не е непосилно и че и ние можем да го правим, обясни директорката на ПГДВА Мариана Гъркова. Очевидно ефектът на „обърнатия рецитал“ действаше - показа го залата, която постепенно затихна под въздействието на звучащите стихове. 
След учителския рецитал, задал тона на честването, ученици и преподаватели припомниха драматичните моменти от залавянето и гибелта на Левски. Бе прожектиран и документален филм за живота на Апостола.