За нови инвестиции на територията на бившия птицекомбинат край Червена вода съобщи „Градус“ АД. Компанията уведоми за увеличeние на производствени мощности в дъщерно дружество „Градус 98“ АД. Въведени са в експлоатация 16 производствени сгради с обща площ 14 400 кв.м. Настанените птици в тях са 79 729 бр. кокошки и 7375 бр. петли.
Направени са допълнителни инвестиции в изграждане и подобряване на инфраструктурата. Към момента са бетонирани 720 м (2880 кв.м) пътища и площадки с рампи приблизително 6000 кв.м.
През юни 2018 г. „Градус“ осъществи IPO /първично предлагане на акции/ на фондовата борса, привличайки малко над 40 млн. лв. И една значителна част от привлечените средства беше насочена към Русе. „Градус“, тогава „Бисер Олива“, придоби всички активи на бившия птицекомбинат веднага след неговия фалит през 90-те години на миналия век.