Обучение за новостите в Класификацията на туморите на гърдата на Световната здравна организация от 2020 година се проведе с лекари в УМБАЛ „Медика“. Водещият патолог в страната и ръководител на катедра „Патология“ в Медицинския университет в Плевен проф. Савелина Поповска запознала присъстващите над 20 лекари от болниците „Медика“ и „Канев“ и КОЦ със златния стандарт за диагностиката на коварното заболяване, изготвен от екип от 153-ма автори. 
Проф. Поповска гостува в Русе по покана на ръководството на болница „Медика“, като част от политиката на лечебното заведение за продължаващото медицинско обучение на специалисти.