Русенската икономика отчита ръст от 3.8 на сто през 2018 година, показват обявените тия дни данни на националната статистика. Брутният вътрешен продукт /БВП/ на областта достига 2,589 млрд. лева, което е с 15% повече, отколкото през 2015 г. Брутната добавена стойност /БДС/ на предприятията възлиза на 2,245 млрд. лева, с 4,2% над предходната година. А производителността на труда е нараснала с 4.9 на сто.
Последният индикатор се смята за най-важната предпоставка за увеличаване на доходите и е очевидно, че дори при намаляваща работна ръка предприятията от областта успяват да увеличат производството и продажбите си - чрез нови, по-съвременни технологии или по-добра организация на работа, позволяващи с по-малък персонал да се постигат по-добри резултати. 
За трите години 2015-2018 производителността на труда е нараснала с 18.5 на сто. Което е позволило за същите тези три години средната брутна заплата в Русенско да нарасне с над 30 на сто.
В структурата на БДС в Русенско най-голям дял имат услугите с 1,303 млрд. лева. Индустрията е на второ място с 809 млн. лева, а аграрният сектор дава едва 133 млн. лева. Ръстът за миналата година идва най-вече от сектора на услугите, а в селското стопанство се отчита дори спад. 
Това увеличение на БВП и БДС се изчислява по текущи цени, тоест с включена в него инфлация. За 2018 г. поскъпването беше с 2,7%, така че статистиката всъщност показва слабо увеличение на произведените стоки и услуги. Темпът, с който се развива областната икономика, е по-нисък както в сравнение с предходната година, така в сравнение с националния. За 2018 г. на държавно ниво ръстът на БВП е със 7.2%, на БДС - със 7.6%. Производителността на труда расте средно с 8 на сто, като рекордьор е Враца (заради АЕЦ „Козлодуй“) с 27% увеличение. На обратния полюс са Стара Загора и София област, където се отчита дори спад на производителността, макар тя да остава далеч над тази в Русенско.