Днес името му е познато само формално. Името му носят улици, училища и читалища, но делото му като че ли е все по-малко познато. А трябва да се помни. Защото Райко Иванов Жинзифов е виден поет от Българското...