Една от стратегическите задачи в бюджета на община Русе за тази година е проектиране за отводняването на общинския път от Дунав мост до Кръговото за Свободна зона. Традиционно при всеки по-интензивен дъжд там се образува воден капан и се налага спасителните служби да отводняват участъка. От няколко години по пътя за фирмите там има поставена стационарна общинска помпа, която влиза в действие при всеки дъжд. Тази година за окончателното справяне с проблема, общината заделя 30 000 лева за проектиране. То ще бъде възложено след провеждане на обществена поръчка. 
През 2018 г., когато Пътната агенция работеше по разширението на изхода на Русе в посока Силистра, за да се премахне тапата на Дунав мост, по молба на общината беше направено допълнително отводняване на трасето от Свободна зона до строителния обект. В тази връзка „Утро“ потърси за коментар специалисти от общината, които да обяснят защо с извършените дейности не беше решен напълно проблемът с отводняването. 
Шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров каза, че при разширяването на трасето през 2018 година в новоизградения участък има извършено отводняване. Това обаче не решава въпроса с повърхностните води, които се събират в най-ниската част от наклонения участък в посока КТМ, пътя към Индустриален парк, пътя към Свободна зона и прилежащите терени на фирмените площадки в района. 
Димитров посочи, че след изработване на проекта за отводняване ще бъде ясна технологията на отвеждането на водите от водосборния район. Също така ще стане ясно и каква ще е стойността на строително-монтажните работи. Това ще позволи средствата да бъдат заложени в бюджета като капиталов разход и да се реализира строителството.