Седем месеца след като данните на милиони българи бяха източени от НАП в резултат на хакерска атака, Административният съд в Русе трябва да разгледа първо дело за понесени щети, заведено срещу приходната агенция. Исковата молба е подадена от собственика на „Нетуоркс България“ Свилен Максимов чрез неговия пълномощник адвокат Андрей Желязков. От нея става ясно, че целта на предприемача не е финансова облага, а само морално възмездие, тъй като исканото обезщетение е от символичната сума от 1 лев. 
След като в края на септември НАП даде възможност за проверка какви точно данни са огласени, става ясно, че сред разпространената информация фигурират ЕГН и лични данни на Свилен Максимов, данни от негови данъчни декларации и финансови отчети на фирмите му. 
„След узнаване на тези обстоятелства доверителят ми се почувства много неудобно, тъй като неговите лични данни очевидно са станали достояние на неограничен брой хора. Мислеше само за това и бе много потиснат и огорчен. Дълго време състоянието му бе смесица от негативни емоции и стрес, безпокойство и притеснение, безсъние и унилост, уплаха и вглъбеност, че някой може да злоупотреби с личните му данни, като ги използва против него или за собствени нужди. Чувстваше се изключително унизен и с накърнени чест и достойнство. Чувстваше се притеснен и за сигурността на търговските дружества, които управлява и представлява, както и за съдбата на хората, които работят в тях“, пише в исковата молба адвокат Желязков. 
Вследствие на тези притеснения Свилен Максимов разпоредил на свои служители да бъдат правени ежедневни проверки в Търговския регистър и в обслужващите банки с оглед сигурността и защитата на капитала на търговските дружества и юридическите лица, на които е собственик и управител. Постоянно следял дали личните му данни няма да бъдат публикувани в различни сайтове и така да станат достояние и на още повече потребители на глобалната мрежа. За да не бъде злоупотребено с личните му данни пред банкови и кредитни институции, бил принуден да смени личната си карта, въпреки че тя била със срок до 2020 г., сменил и постоянния си и настоящ адрес. 
Разгласяването на личните данни на Свилен Максимов се отразиха негативно върху неговата чест и достойнство и му причиниха неимуществени вреди, изразяващи се в унижение, срам, безпокойство и притеснения, посочва адвокат Желязков. 
Тъй като нарушението на НАП е вече доказано и признато, за което е наложена и имуществена санкция от 5 100 000 лева от Комисията за защита на личните данни, се настоява Административният съд в Русе да осъди ответника НАП да заплати на Свилен Максимов като обезщетение сумата от 1 лев, плюс законната лихва върху тази сума, деловодните разноски и адвокатския хонорар.
От текста на исковата молба става пределно ясно, че целта на известния с будната си гражданска съвест Свилен Максимов е да получи не лична отплата, а така липсващото обществено порицание на НАП за грандиозния гаф с изтичането на личните ни данни. Ако искът му обаче бъде уважен, нищо чудно да повлече крак и за други, които може би ще настояват за далеч по-сериозни обезщетения.