Четири ТЕЦ-а, свързвани с Христо Ковачки, ще бъдат проверявани за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, но русенският не е сред тях, става ясно от съобщение на Върховна административна прокуратура (ВАП). Според нейното разпореждане, министърът на околната среда и водите трябва да извърши незабавна проверка в ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“. Тези топлоцентрали имат издадени разрешителни за изгаряне на отпадъци.
ТЕЦ-Русе не е в полезрението на прокуратурата, тъй като няма такова разрешително, а липсват и данни в него да е извършвано подобно нарушение. Същото показват и независими проверки, а според специалисти няма и техническа възможност да се горят отпадъци без извършване на сериозни реконструкции, каквито не са правени.
Проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните инсталации, съобщават от прокуратурата. МОСВ следва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност в гореизброените аспекти.