1029 българи държали в банките депозити за над 1 млн. лева, показват данните на БНБ към 31 декември 2019 г. През миналата година милионните спестявания нарастват със 117 броя. Във всяка такава сметка има средно по 2,5 млн. лева.
Суми между половин и 1 млн. лв. има в 1798 депозитни сметки в страната, а общо 11 743 са влоговете за суми от 200 до 500 хил. лв. Между 100 и 200 хил. лева държат 47 054 депозанта. Тъй като фондът за гарантиране на депозитите гарантира суми до 196 000 лв, или 100 000 евро, е много вероятно  по-заможните българи да влагат парите си в различни банки или пък чрез свързани лица, за да бъдат максимално защитени.
Общият брой на спестяванията над 100 000 лв. на домакинствата в страната за същия този период расте от 46 989 на 71 624. За сметка на това обаче намаляват най-малките депозити за суми до 1000 лева. За една година техният брой се е свил с 2500.