Спад на приходите спрямо предходната година и почти два пъти по-голяма загуба регистрира „Спарки“ за отишлата си 2019 година, става ясно от предварителния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Към 31 декември „Спарки“ има нетни продажби в размер на 20,865 млн. лв., което е с 3,5 млн. лева по-малко спрямо 2018 г. Намалението на приходите е с 14%.
Нетната загуба за годината е в размер на 1,299 млн. лв. спрямо загуба от 725 хил. лв. година по-рано.
Общата сума на активите е 39,688 млн. лв., а стойността на собствения капитал намалява до 8,227 млн. лв.
Финансовото състояние на „Спарки“ е на критични нива от години, а задълженията му продължават да растат. Към 31 декември заемите към банкови институции набъбват до 19,589 млн. лева, а търговските задължения към доставчици, клиенти и др. възлизат на още 11,6 млн. лева. Така за година общият дълг на предприятието нараства до над 31,34 млн. лева. Които трябва да се изплатят до 12 месеца.
От няколко години основен кредитор на „Спарки“ е Българската банка за развитие /ББР/, която непрекъснато разсрочва кредитите му и дори му дава нови. Миналата есен банката отправи странен апел към всички други кредитори (основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) да проявят повече търпение и отстъпчивост, като се въздържат от действия по промяна на условията на доставка и плащане, прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение. Едновременно с това съобщи, че води преговори с потенциални инвеститори, които да закупят „Спарки“ - Русе и свързаното с него предприятие „Спарки Елтос“, което е в още по-тежко финансово състояние. Преговорите обаче явно са неуспешни, тъй като до този момент никой не е заявил явен интерес към двете дружества и оферти за покупка липсват.