След бурна дискусия и много въпроси, част от които така и не получиха отговор, съветниците дадоха съгласието си за съживяване на летището в Щръклево. Както е известно, инвеститорски интерес към летището заяви малайзийската компания „Eonmetall Group Berhard“ чрез представителството си в България. За да реализира успешно проекта си за изграждане на логистичен парк с летище, в който да се направи център за обучение на пилоти, нова писта, халета, е необходимо дружеството да получи сертификат за инвестиция клас А от Българската агенция за инвестиции съгласно закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му. В тази връзка общинските съветници подкрепиха подписването на предварително съгласие за за продажба за частни общински имоти, което ще позволи на инвеститора да кандидатства пред държавата. 
След като няколко пъти съветници поискаха да разберат размера на инвестицията, стана ясно, че според първоначалните изчисления ще се вложат между 57 и 67 млн.лв. 
Съветниците попитаха дали инвеститорът е изпълнявал подобни проекти, къде, както и доколко е проучен. Адвокатът на фирмата Огнян Минчев каза, че центрове има построени в Южен Китай и Малайзия, които не са със спецификите на Русе, като тук ще е първият център за обучение на пилоти. 
Това е малка крачка към представянето на инвеститора пред държавата, като решението не обвързва общината с ангажимент, посочи още адвокатът. 
Елеонова Николова от СДС каза, че независимо че не е окончателна сделка, тя е достаъчно обвързваща. Тя имаше забележки към начина, по който е подготвено предложението от администрацията, като отбеляза, че не се съдържа информация откъде ще дойде капиталът. Николова посочи още, че е трябвало достатъчно публично да се оповести волята и идеята на общината, като изрази притеснение дали не се изпуска възможност да се намерят и други инвеститори.
Мирослав Славчев от „Атака“ заяви, че това е исторически ден за Русе и региона, ако се даде зелена светлина на предложението. Една такава инвестиция ще върне Русе обратно в играта и заради летището навсякъде по света ще се знае къде е Русе, каза още той. 
Кметът Пенчо Милков подчерта, че са извършили предварителна проверка на фирмата, като са осъществили контакт и с основното дружество в Малайзия, което е потвърдило намеренията на дъщерната компания в България. За да се защити интересът на общината, беше определен срок за предварителното съгласие от 6 месеца. След изтичане на срока, ще се счита за оттеглено, ако не е издаден сертификат А на инвеститора. 
А иначе следващата стъпка ще е дружеството да се яви като купувач за общинския имот, тъй като по закон той не може да бъде отдаден на концесия. Цената ще бъде определена от общината на пазарен принцип, каза кметът.
След продължилата близо два часа дискусия предложението бе гласувано с 31 гласа „за“, 3 „против“ и 14 „въздържал се“.