Д-р Мехмед Мехмед е подал заявление в общинския съвет /ОбС/ за закирване на фирмата си ЕТ „Медисън-Мехмед Мехмед“, но не е уведомил за това Общинската избирателна комисия /ОИК/. Освен това справка в Търговския регистър е показала, че едноличната му фирма е закрита на 30 януари, а не в законовия срок - 30 дни след избирането му за кмет, тоест до 4 декември. Това стана ясно на вчерашното заседание на Административния съд по повод жалбата на д-р Мехмед срещу ОИК за свалянето му от поста кмет на Ветово.
Счетоводителката Гюнер Махмудова заяви пред съда, че е забавила заявлението за закриване на фирмата на кмета, тъй като на 22 ноември си е счупила ръката и е претърпяла операция, затова подала заявлението чак на 19 декември. След това д-р Мехмед е подал уведомление до общинския съвет за прекратяване дейността на едноличната си фирма и е казал на председателя да уведоми ОИК. Законът обаче изисква той лично да направи това.
Защитата на д-р Мехмед повтори тезата си, че ОИК не може да се самосезира от устен сигнал, а по писмена жалба и е действала извън правомощията си. Ответната страна пък посочи, че законът ясно указва трите задължителни действия - закриване на фирмата в указания срок, заличаването й в Търговския регистър и писмено уведомяване за това на ОбС и ОИК.
Това бе подкрепено и от прокурора по делото, който категорично обяви решението за сваляне на д-р Мехмед от поста за правилно.
Така делото приключи и решението на съда се очаква в най-къс срок. Като се има предвид досегашната практика на Административния съд, вероятно до края на седмицата. Каквото и да е то, няма да е окончателно и може да се обжалва. До края на делото община Ветово ще се управлява от заместничката на д-р Мехмед - Нермин Кязимова.