Прием на студенти за специалността „Лекарски асистент“ започва факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенският университет за учебната 2020/2021 година. Медицинските специалисти ще учат 4 години, вече е създадена катедра „Медицински и клиникодиагностични дейности“ към факултета, за нейн ръководител е определена доц.Кристина Захариева. Това съобщи собственикът на лечебни заведения „Медика“ доц.Кирил Панайотов, който активно помага за осъществяване на идеята и в Русе, както това се случва в медицинските университети в София и Стара Загора, които от 2014 година обучават лекарски асистенти. 
Тези специалисти ще изпълняват ролята на така полезните и необходими фелдшери, чийто последен випуск завърши обучението си във вече несъществуващия Медицински колеж през 1999 година и оттогава Русе изпитва остра нужда от специалисти, които могат да помагат за нормалното здравеопазване в Русенска област, уточни доц.Панайотов.
Лекарските асистенти ще изучават задълбочено диагностиката, лечение и профилактиката на различните заболявания, което ще им позволи да оказват самостоятелно или в екип под ръководството на лекар медицинска помощ при всякакви условия. Това ще ги направи желани и пълноценни в звената за спешна помощ, в лекарските практики, в болничните и социалните заведения. С тяхна помощ например може да се реши един от все по-задълбочаващите се проблеми - медицинското обслужване на цели райони, в които няколко села разчитат на един лекар в общинския център.
Бройките за обучение в първия випуск на новата специалност ще бъдат 20, перспективата е да растат. Завършването й няма да бъде трамплин за продължаване за лекарско обучение в медицинските университети. Ако желаят това, лекарските асистенти ще трябва да кандидатстват на общо основание и евентуално да разчитат, че някои от взетите по време на обучението им в РУ практически изпити може да бъдат признати.