На мястото на 100 пенсиониращи се в Русенско идват само 58 младежи и по този показател областта е на едно от последните места в страната. Това става ясно от анализ на Института за пазарна икономика, базиран на данни от националната статистика. 
Според европейската методика коефициентът на демографско заместване от 58 се определя като съотношението на населението на възраст 15-19 г. към това на възраст 60-64 г. Този коефициент е най-висок в Сливен - 86,6, и най-нисък в Смолян - 43,2. Русе е на 23-а позиция сред областите, като след нас са Кърджали, Кюстендил, Габрово и Перник. 

Русе е обаче една от трите области с най-висок дял на хората с висше образование. Почти 30 на сто от работоспособното население има висша образователна степен, като този процент е по-висок само в столицата София и Варна.
Минималната работна заплата вече става пречка пред достъпа към пазара на труда и прави наемането на млади работници или лица с по-ниско образование все по-трудно, твърдят икономистите. Изключение е само София, а дори и в Стара Загора и във Варна, които са със следващите най-високи заплати, отношението на минималната заплата към средната заплата вече приближава 50%. За област Русе то е 59% - минималната заплата е 610 лева, а средната в областта според последните статистически данни - 1028 лева.         У