- Г-н Георгиев, започна вторият ви мандат начело на Окръжна прокуратура-Русе след категоричната подкрепа, която получихте от прокурорската колегия на ВСС. Какви са приликите и разликите сега и преди 5 години, когато за пръв път заехте поста?
- В началото на втория си мандат влизам с изграден екип от заместници, завеждащ следствения отдел и ръководство на администрацията на прокуратурата. С двамата заместници на окръжния прокурор и съдебния администратор работим заедно още от районната прокуратура. През последните 15 години сме изградили помежду си отношения на доверие и взаимна помощ, на които ще разчитам и през втория си мандат. 
Това ме прави по-уверен и спестява онези „първи 100 дни“, които са необходими на един нов административен ръководител
за изграждане на екипите и навлизане в работата. 
- Как бихте оценили изминалите 5 години от първия Ви мандат? Какви успехи и пропуски може да отбележите? 
- Макар да изглеждат много, тези 5 години изминаха неусетно за мен. Натоварването в прокуратурата и оборотите на работа през последните години са изключително високи. Прокуратурата е ангажирана във всеки от етапите от реализирането на наказателното законодателство - извършва проверки по сигнали, образува досъдебни производства, ръководи и контролира разследването, повдига обвинения и предава на съд лица, участва като държавно обвинение в съдебната фаза на процеса, изпълнява наказанията на осъдените лица и т. н. 
Понякога хората остават с впечатление, че при задържането на извършителя на някое престъпление работата ни е приключила, но всъщност тя тепърва започва
През последните пет години имах честта да работя с изключително отговорни и съвестни колеги. Успяхме да увеличим броя на предадените на съд и броя на осъдените лица. Успяхме в кратки срокове да приключим работа по делата, по които обществеността в града ни проявяваше завишен интерес. 
- С какви цели и амбиции започвате новия управленски цикъл?
- Административният ръководител носи отговорност за цялостната организация на работата в прокуратурата. Негов основен ангажимент са кадровата обезпеченост на прокуратурите и следствения отдел и взаимодействието им с останалите държавни и общински органи. От началото на 2020 г. Висшият съдебен съвет закри Районната прокуратура в Бяла и обособи на нейно място териториално отделение. Важно за мен и обществеността в областта ни е хората да не усетят разлика в работата и да продължат да получават онова обслужване и съдействие, на което са разчитали и през последните години. През този месец 
предстои назначаване на нов завеждащ на следствения отдел към Окръжна прокуратура
приемане на трима нови младши-следователи, провеждане на конкурси за избор на служители в администрацията на прокуратурата и следствения отдел. Отговорност на oкръжния прокурор е всичко това да се случи прозрачно и да не повлияе негативно на работата. 
- Вашият конкурент в конкурса за поста - прокурор Николай Николов, изтъкна по време на изслушването пред ВСС, че Окръжна прокуратура изостава през последните години и губи лидерските си позиции, затова трябват мерки за връщането й на подобаващо място. Посочи и, че се усеща разделение между прокурорите и „предпочитания“ на едни за сметка на други. Как вие виждате ситуацията?
- Членовете на прокурорската колегия на ВСС изразиха ясно своето становище по въпросите за съревнованието между отделните прокуратури и аз го споделям изцяло. 
Всяка от прокуратурите прилага един и същ закон, но работи в различни условия
Специфично за района на окръжната прокуратура в Русе е граничното й положение и наличието на най-натоварения ГКПП на северната ни граница. Активизирането на обмена на хора, стоки и капитали след приемането ни в ЕС се отрази на работата и на прокуратурата. В Русе бяха регистрирани много фирми на чужденци, които през годините натрупаха данъчни задължения, а управителите им напуснаха България. Много румънски граждани регистрираха автомобили в Русе, за които не платиха дължимите данъци и продължават да ги управляват в чужбина. Много чужденци извършват престъпления по транспорта и напускат страната ни. Всичко това забавя разследванията по делата, тъй като ни изправя пред проблеми със следствени действия в чужбина, каквито другите прокуратури нямат. Колкото до предпочитанията, разнородната работа на прокуратурата се извършва чрез разпределянето на прокурорите по надзори. Така на всеки един от тях се възлагат специфични функции - например по изпълнение на наказанията, което не е следствие от предпочитане или не, а от съобразяване на специфичните му познания и опит. 
- Николов изтъкна и големия брой прекратени дела. Какъв е техният брой и на какво се дължи?
- Полемиката за броя на прекратените дела касае тези, по които прокуратурата провежда разследване за установяване причините за смъртта на лица, при които тя не е следствие от някакъв болестен процес, а по необичаен начин или на необичайно място. Продължавам да смятам, че само чрез способите на разследването, и най-вече посредством експертите от медицината и техниката, сме в състояние да обясним на близките им какво и как се е случило. Вярно е, че в много голям процент от случаите тези дела се прекратяват, но
колегите знаят, че всички очакват от нас отговорите на много въпроси
пред които са изправени при внезапната и необяснима загуба на близък човек. 
- Статистиката показва, че с всяка следваща година намалява броят на престъпленията, респективно на делата и предадените на съд. Запазва ли се тази тенденция и през 2019 г. и на какво я отдавате?
- През последните няколко години Окръжна прокуратура-Русе отчита различна тенденция. Броят на внесените в съда дела и предадените на съд и осъдени лица при нас расте. Темповете са различни, но общата тенденция е тази. Тя е следствие и от ускоряването на разследването по някои категории дела - например за дадените подкупи на полицейски служители, както и от приключването на някои по-стари дела, но е реална. 
- Прокурорската работа е отдадена на идеята за постигане на справедливост. Все по-малко хора обаче усещат това чувство и по-скоро правораздавателната система у нас е синоним на непочтеност, формализъм и субективизъм. Стигат ли до вас подобни критики?  
- До мен стигат всички критики, които чува всеки български гражданин
Личното ми мнение е, че част от разбиранията са следствие от стереотипи, защото виждам енергията, с която работят не само прокурорите, но и съдиите и следователите. Давам си сметка, че мнението на хората за нашата работа може да бъде променено чрез повече откритост и повече усилия, за да я обясним на хората, и работя в тази насока. 
- Какво смятате, че трябва да се направи, за да се усети справедливостта в обществото? Как правосъдната система може да се „сприятели“ с обикновените хора?
- Важно е хората да знаят какво работят прокурорите, но без да се стига до крайности и без работата на прокуратурата да се превръща в основна тема в обществото и водеща новина всяка вечер за хората. 
Така се създава усещането, че живеем в изцяло криминално общество, а това не е така
Извършват се престъпления, част от тях са нагли и безпардонни, но вглеждайки се в тях загърбваме всичко градивно и стойностно, което се случва в държавата ни. Важното е хората да знаят, че могат да потърсят съдействие от прокуратурата и ще го получат професионално и навреме. Предпочитам този акцент от нашата работа, отколкото фразата „Ще те дам на прокурор“. Искам хората да имат доверие в нашата работа, а не да се страхуват от нас. Затова сме концентрирали усилията си в работата с младите хора, провеждаме дни на отворени врати, посещаваме училищата, посрещаме учениците в съдебните зали, където те обличат тогите на съдиите, на прокурорите и адвокатите. 
- В последните години е актуално сравняването на България с Румъния и даването на пример на техните резултати по отношение на осъдени политици. Не сме ли действително длъжници на обществото в това отношение?
- Разследването на дела за престъпления от висши държавни служители и лица с имунитет не е в правомощията на прокуратурата в Русе, а на специализираната прокуратура в София. Колегите нямат конкретна териториална компетентност, а работят на територията на цялата страна и резултатите от труда им през последния месец са видими за всички. 
- Колко обществени поръчки на община Русе са проверявани от прокуратурата през последните 5 години? Образувани ли са дела и какъв е техният изход?
- Окръжната прокуратура Русе ръководи разследването по дела за престъпления, извършени при разходването на обществени средства от Община Русе. Една част от тях вече приключи и има осъдени лица, за което вашият вестник подробно информира читателите си. Другата част са на финален етап от разследването си и затова не мога да ги коментирам. Характерно за тази категория лица е, че генерираха противоречива съдебна практика. 
Окръжната прокуратура предаде на съд лицата по обвинение за предоставяне на неверни сведения в документацията за участие в обществените поръчки, а им бяха наложени само административни наказания 
глоба за общо документно престъпление, свързано с невярно деклариране. Затова спешно изготвихме искане до главния прокурор, което беше уважено, и той направи предложение до ВКС за възобновяване на тези дела. Очакваме становището на върховната инстанция и имаме готовност веднага да приключим работата и по останалите такива дела. 
- Ветовските телефонни измамници се прочуха не само в национален мащаб, но в Румъния и Гърция. Работи ли Окръжна прокуратура по случаи, свързани с тях? 
- По делата за измами е компетентна районната прокуратура в Русе, но цялостната оценка на дейността на извършителите им разкрива признаците на организирана престъпна група и затова най-сложните от тях бяха приети по компетентност от специализираната прокуратура. През последните месеци се отчетоха резултатите от съвместните ни усилия по тях и стана ясно, че 
телефонните измами са намалели с над 60%, което е отлична оценка за усилията на колегите
Тук трябва задължително да отбележим и помощта на медиите за разясняване на най-честите измамни схеми, благодарение на които бяха предпазени множество хора, особено в пенсионна възраст.
- Изключително наболял е проблемът с качеството на въздуха в Русе. Проверявала ли е прокуратурата замърсяването му и какви изводи са направени?
- Проблемът с качеството на въздуха е една от темите, която показва как очакванията на хората са насочени основно в прокуратурата, без да се отчита колко много специализирани контролни държавни органи функционират. Основните функции на прокуратурата са свързани с разследването на престъпленията. 
Влошеното качество на въздуха най-често е следствие от административни нарушения по прилагането на мерките за опазване на чистотата на атмосферния въздух
Партнираме си успешно с тези държавни контролни органи и с Община Русе, оказваме им съдействие при извършване на техните проверки и участваме в разглеждането на делата пред Административен съд Русе, където се обжалват наложените административни наказания на замърсителите. 
- Знае се, че работата на административния ръководител е денонощна и той може да бъде потърсен по всяко време. Така ли е наистина и случва ли се телефоните да звънят в 2 през нощта?
- Това е част от спецификата на длъжността на окръжния прокурор. Без значение в делничен или в празничен ден, през работно време или през нощта, работата изисква да бъда уведомяван за всяко тежко престъпление с обществена значимост. Впоследствие по тези дела се определя наблюдаващ прокурор, който може и да е друг колега, но координацията с разследващите органи, уведомяването на ръководството на прокуратурата и медиите е мое задължение. Това е част от работата и на много други ръководители на града ни - на директора на Областната дирекция на МВР, директора на митницата, директора на Гранична полиция, областния управител, кмета и др. 
Затова е важно на местно ниво отделните власти да си взаимодействат в полза на обществото
- И ВСС изтъкна вашето спокойствие и балансиран стил на управление. Как успявате да туширате емоциите в забързаната и емоционална работна среда, търпението ваша типична черта ли е или сте я възпитали?
- През годините съм разбрал, че емоциите са лош съветник. Наказателният процес минава през различни етапи и прокурорът е ангажиран чак до изтърпяването на наказанието. Работата на прокурора е отговорна и е важно да действа компетентно и хладнокръвно. Да бъде подпомаган и от знаеща и можеща съдебна администрация. За това е необходима спокойна среда, каквато се опитвам да създам за колегите си. Грешките в нашата работа могат да ангажират отговорността на държавата и затова се стремим да ги минимизираме. 
- Как решихте, че правото е вашето поприще? Как се озовахте в прокуратурата? 
- Харесвам тази работа. Прокурор означава загрижен. Чувствам се полезен и учих с желание в университета. Завърших с отличен успех и това ми помогна при назначаването в прокуратурата. 
Любимите ми предмети в Юридическия факултет бяха свързани с гражданското право, но... животът е пълен с изненади
 - Имали ли сте досег с друга професия и обмисляли ли сте друг професионален път?
- Не смятам да си сменям работата. Съпругата ми е адвокат, налага й се често да пътува, да заседава в различни градове и на различни инстанции. Виждам колко специфична е нейната работа и не мисля, че на този етап ще се чувствам добре с адвокатска тога. Работата на окръжния прокурор е отговорна и изморителна, но броят на мандатите е ограничен до два. 
- Как успявате да се откъснете от работния график и с какви занимания запълвате свободното си време?
- Свободното си време обичам да прекарвам извън града и да се срещам с хора, с които не работя. Обещал съм на всички свои познати, за които не ми остава време, че след края на мандата ще намирам повече време за срещи с тях.