След африканската чума по прасетата, опустишила свинекомплексите в Русенско, за животновъдните ферми се задава нова опасност - птичи грип. Всички региони в страната се привеждат в повишена епизоотична готовност за новата заплаха. Това стана ясно на вчерашното заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.
Към момента няма констатирани случаи на птича инфлуенца в България, но поради наличието му на територията на други европейски страни е необходимо да бъдат предприети някои превантивни мерки. Сред тях са забраната за отглеждане на открито на домашни птици от всички видове и категории, както и провеждането на изложби и пазари за птици. Необходимо е патиците и гъските да се отглеждат отделно от други домашни птици, както и да се предприемат мерки за предотвратяване на контакт между домашни и диви птици, а фуражите трябва да се съхраняват в закрити помещения. Ще се извършват и проверки в стопанствата за отглеждане на птици за спазване на въведените мерки за биосигурност. 
От 17 януари досега в областта няма нови случаи на заболяването африканска чума по домашни животни, както и в индустриални свиневъдни обекти, но са констатирани три смъртни случая на диви свине на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав“.