Третото издание на Фестивала на фенерите организира Учебна стая „Конфуций“ в Русенския университет. На 6 февруари разноцветни фенери ще се впишат в китайската традиция за посрещане на Новата година по лунния календар. Програмата предвижда посетителите да се включат в традиционната китайска игра на гатанки - Загадката на фенера. На всеки фенер е написана по една загадка, а човекът, който познае отговора, получава награда. Играта води началото си от епохата на династията Сонг, когато са били изключително популярни забавления, които дават знания и мъдрост.