Епидемията от африканска чума, заради която бяха унищожени всички прасета на „Свинекомплекс Николово“, удря тежко във финансово отношение дружеството. Това става ясно от предварителния му отчет за миналата година, подаден до фондовата борса. Резултатът за 2019 г. е загуба от 466 хил. лева, при печалба от 101 хил. лева за предходната година. 
„Свинекомплекс Николово“ беше първата индустриална свинеферма у нас, поразена от вируса на африканската чума. От държавата бе получено обезщетение в размер на 1 866 748,48 лева за унищожените 13 075 прасета. Размерът му компенсира цената за всички животни /1,374 млн. лева по балансова стойност/ плюс разходите за загробване от 319 750 лева. Този приход обаче бе еднократен, а в следващите месеци до края на годината, свинекомплексът без прасета имаше само разходи без никакви приходи. Възстановяването му до пълния капацитет отпреди епидемията ще продължи години, а загубите на пазарни позиции в следствие принудителното спиране на работа не могат да се изчислят.
В „Свинекомплекс Николово“ е завършена процедурата по търговото предложение за изкупуване акциите на останалите акционери от мажоритарния собственик „Вианд“ ЕАД. Производителят на фуражи притежаваше 97,6% от капитала, но държеше да купи и останалите извън него 83 796 ценни книжа, като предложи цена от 0,93 лева за акция. От тази оферта се е възползвал само един акционер, продал 620 акции. След сделката „Вианд“ притежава 3 416 204 акции или 97,624% от капитала.
Плановете на „Вианд“ за комплекса предвиждат възстановяване на производството и увеличаване на животните за угояване. Предвижда се да бъдат възстановени и фирмените магазини на територията на Русе и околността.